Competenţe profesionale

C.1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă

C.2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul gimnazial

C.3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de elevi.


Competenţe transversale

CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei

CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue


Competenţe profesionale

C.1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă

C.2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul gimnazial

C.3. Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de elevi.

C.4. Abordarea managerială a grupului de elevi, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă

C.6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei  în carieră


Competenţe transversale

CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei

CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue