Cursul este destinat personalului didactic din învățământul preuniversitar care dorește să urmeze o carieră în domeniul conducerii educației.

Conținutul cursului este aliniat la nivelul de vârf al cunoașterii actuale, filosofia sistemică și modelarea simulativă socioeconomică realistă și oferă posibilitatea comparării stării actuale cu cea la care trebuie să se ajungă.

Abordarea sistemică realistă este cea mai performantă cale de cunoaștere, destresare și de atingere a performanței personale și profesionale, deoarece folosește izomorfismul sistemelor, adică  utilizează un număr minimal de concepte, modele și principii comune tuturor sistemelor reducând efortul doar la aplicarea lor conjuncturală.

Modelarea sistemică simulativă socioeconomică, inițiată prin acest curs, este instrumentul cel mai performant pentru fundamentarea științifică a oricărei decizii profesionale sau / și manageriale și este accesibilă oricărui absolvent de liceu.