Lucrarea conţine cele sapte unitati de  invatare predate la disciplina Matematica aplicata in economie, fiecare unitate fiind dedicata unei teme de bază din matematica aplicată în economie.

Prima unitate de invatare prezinta cateva elemente de algebră liniara. Astfel sunt definite notiuni precum spatiu vectorial, sistem liniar independent sau dependent, baza: sunt prezentate cateva aplicatii ale lemei substitutiei, precum metoda eliminării pentru rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare, pentru calculul inversei unei matrice, pentru calculul rangului unei matrice si pentru determinarea coordonatelor unui vector intr-o anumita baza.

A doua unitate de invatare este dedicata problemelor de optimizare liniara. Ca metoda de rezolvare a problemelor de optimizare liniară este prezentat doar algoritmul simplex, acest algoritm fiind cel mai simplu pentru rezolvarea acestor tip de probleme.

A treia unitate de invatare conţine elemente de analiză matematică reală, cum ar fi continuitatea, derivabilitatea şi diferenţiabilitatea funcţiilor reale de mai multe variabile reale.

A patra unitate de invatare este dedicata problemelor de optimizare neliniara. Aici este prezentat doar algoritmul de determinare a punctelor de extrem liber ale  funcţiilor reale de mai multe variabile reale.

A cincea unitate de invatare contine elemente de probabilitati si primele notiuni de statistica matematica. Astfel, este  introdusa notiunea de probabilitate, sunt date formule  si scheme de calcul al probabilitatii, sunt introduse notiuni de variabile aleatoare discrete, precum si calcule referitoare la aceste variabile, cum ar fi media, dispersia, abaterea medie patratica etc.

 A sasea unitate de invatare prezintă elemente fundamentale ale matematicilor financiare, conţinând modele matematice şi formule practice pentru calculul dobânzii simple si compuse.

A saptea unitate de invatare prezinta formule pentru rambursarea imprumuturilor, fiind prezentate doar situatiile in care imprumuturile sunt  cu amortismente sau anuitati egale.

Fiecare unitate de invatare prezinta, fara demonstratii noţiunile teoretice necesare rezolvarii de probleme, iar metodele prezentate sunt descrise într-o manieră algoritmică, aplicarea lor urmând pas cu pas algoritmii propuşi.

Pentru verificarea şi consolidarea cunoştinţelor acumulate în urma studiului temelor prezentate, fiecare sectiune se încheie cu câte o subsecţiune cu  probleme propuse spre rezolvare.