Obiectiv general:

Parcurgerea acestui curs semestrial de limba străină îi va permite studentului:

-          Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu;

-          Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în funcţie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie;

-          Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc prin programul de studii urmat;

-          Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia franceză şi europeană

Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a impactului acestora în interacţiunile profesionale.

Obiective specifice:

-          Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular economic prin abordarea unor texte specializate;

-          Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor economice;

-          Sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul decodării unui text de specialitate;

-          Familiarizarea studenţilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice complexităţii discursului economic, a structurilor semantice şi funcţiilor categoriilor de texte amintite;

Dezvoltarea capacităţii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre concepte particulare ale domeniului, al căror ancodaj / decodaj contextualizat impune consultarea specialistului din domeniul economic.

Obiectivul general al disciplinei

Parcurgerea acestui curs semestrial de limba străină îi va permite studentului:

-          Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu;

-          Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în funcţie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie;

-          Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc prin programul de studii urmat;

-          Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia franceză şi europeană

Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a impactului acestora în interacţiunile profesionale.


Obiective specifice

-          Dezvoltarea şi consolidarea unui vocabular economic prin abordarea unor texte specializate;

-          Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor gramaticale specifice textelor economice;

-          Sistematizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în scopul decodării unui text de specialitate;

-          Familiarizarea studenţilor cu elemente lingvistice intratextuale caracteristice complexităţii discursului economic, a structurilor semantice şi funcţiilor categoriilor de texte amintite;

Dezvoltarea capacităţii de identificare a termenilor şi structurilor care trimit spre concepte particulare ale domeniului, al căror ancodaj / decodaj contextualizat impune consultarea specialistului din domeniul economic.