Parcurgerea acestui curs semestrial de limba străină îi va permite studentului:

-Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în  contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu;

-Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în funcţie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie;

-Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc prin programul de studii urmat;

-Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia britanica şi europeană si cultura antreprenoriala.

- Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a impactului acestora în interacţiunile profesionale.