Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu;

Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în functie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie;

Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc prin programul de studii urmat;

Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia britanică şi europeană

Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a impactului acestora în interacţiunile profesionale.


Tematica

Making Contact // Introducing yourself and others;

Talking about the weather; Talking about plans

Getting Acquainted // Making small talk before a meeting; Speaking about free time activities; Talking about personal possessions

Making and Confirming Arrangements // Arranging a meeting; Confirming a meeting by email; Rescheduling a meeting

Making and Reacting to Proposals // Making a proposal; Responding to a proposal; Offering a counterproposal; Reaching agreement

Welcoming Visitors // Welcoming visitors to your company; Introducing a visitor; Giving directions in a building;

Eating Out // Making small talk in a restaurant; Deciding what to order

Applying for a Job 1 // Job benefits and employment procedures

Test

Applying for a Job 2 // Job benefits and employment procedures:

Careers // Talking about ambitions and careers


Companies // Talking about what companies do

Company Structure // Talking about company structure; Presenting visual information

New Products // Talking about new products and the stages in their development; Giving a report

Travel // Asking for travel information; Talking about travel

Orders and Deliveries // Talking about orders and deliveries; Making and responding to suggestions

Selling // Talking about sales and advertising

Performance // Talking about present and past performance; evaluating performance

Future Trends // Talking about global issues; Predicting future trends

Time Management // Talking about managing time; Speculating and discussing consequences

Training // Talking about personal development and training

Working Life // Talking about work and responsibilities; Talking about routine activities