Obiectivul general al disciplinei


Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini profesionale, în mediul din specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu eficacitate în viaţa socială, profesională sau academică.


Obiectivele specifice


A. Obiective cognitive Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în contexte profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu

B. Obiective procedurale Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe lingvistice, inclusiv plurilingvă, în functie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau în autonomie

C. Obiective atitudinale Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se pregătesc prin programul de studii urmat; Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia engleză şi europeană.